Ms. Fanny yang

Ms. Fanny yang

Department:
Sales
Job Title:
Export sales
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Telephone:
**
Mobile Phone:
**
Fax:
**
Address:
DA'AN NO.2 INDUSTRIAL PARK,XIQIAO TOWN,FOSHAN CITY,CHINA
Country/Region:
China
Province/State:
Guangdong
City:
Foshan

Thông tin liên hệ công ty

Company Name: Foshan City Fenghe Office Equipments Factory
Operational Address: 2nd Floor, Block B, Zhao'an Building, No. 9, West of Lecong Avenue, Shunde District, Foshan, Guangdong, China
Website: https://fsfenghe.en.alibaba.com/
https://xqfenghe.en.alibaba.com/
http://www.fengheofficefurniture.com
Trang web trên alibaba.com: xqfenghe.en.alibaba.com
Cửa hàng Aliexpress.com:
Gửi email cho nhà cung cấp này
thương mại Đảm Bảo
Trung Quốc
nhà cung cấp Đánh Giá:
9 Giao dịch 120,000+
của nhà cung cấp giao dịch tiến hành qua Alibaba.com tại quá khứ 6 tháng.
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của nhà cung cấp:
Tìm hiểu thêm